Това е системата за проверка на лабораторни резултати на Специализирана очна болница и Медицински център “Пентаграм”.
За да влезете в системата, моля, въведете Вашето потребителско име и парола, които сте получили по време на регистрацията. Може да използвате браузър Internet Explorer версия по-голяма от 7, Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Opera и др.
Ако срещате затруднения при влизане в системата, моля, обърнете се към администратора на системата на pentagram@pentagram2012.com или се обадете на телефон 02 447 2031.
Важно! Парола и потребителско име не могат да бъдат предоставяни по е-mail или телефон. Те се получават лично с оглед запазване конфиденциалност на личните данни и информация от изследвания.

Вход